සංගාගෙන් ගංගුලිට තල්ලුවක්

ICC ක්‍රිකට් සහාපති පුටුවට කවුරුන් තේරෙයිද?

319
කුමාර් සංගක්කාර විශ්වාස කරන්නේ ICC හි මීළඟ සභාපති තනතුර සඳහා ගංගුලි ‘ඉතා සුදුසු අපේක්ෂකයෙකු’ බවයි Image Credits - Sports Time

ICCහි මීළඟ සභාපති තනතුර සඳහා ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනයේ වර්තමාන සභාපති ලෙස වැඩ කටයුතු කරනු ලබන සව්රව් ගංගුලි මහතා තරග වැදීම සඳහා ඉතාමත් සුදුසු බව ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලොවට දායාද වූ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන කුමාර් සංගක්කාර මහතා පවසා සිටියි.  >>විස්ඩන් කුසලානය විශ්‍රාම යවමින් නව කුසලානයක්<< “මම හිතන්නේ සව්රව් කියන්නේ හොඳ ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ICCහි මීළඟ සභාපති තනතුර සඳහා ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනයේ වර්තමාන සභාපති ලෙස වැඩ කටයුතු කරනු ලබන සව්රව් ගංගුලි මහතා තරග වැදීම සඳහා ඉතාමත් සුදුසු බව ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලොවට දායාද වූ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන කුමාර් සංගක්කාර මහතා පවසා සිටියි.  >>විස්ඩන් කුසලානය විශ්‍රාම යවමින් නව කුසලානයක්<< “මම හිතන්නේ සව්රව් කියන්නේ හොඳ ක්‍රිකට්…