බටහිර ශූරයින් නැගෙනහිර ශූරයින් හමුවේ පසුබසියි

9
Day 06

ආසියානු බේස්බෝල් සම්මේලනය (BFA) විසින් 29වන වරට සංවිධානය කරනු ලබන මෙවර ආසියානු බේස්බෝල් ශූරතා තරගාවලියේ සුපිරි වටයේ තරග 2ක් සහ සැනසිලි වටයේ තරග 2ක් ඊයේ (19) දිනයේ දී පැවැත්විනි. එහිදී ජපානය, තායිවානය, හොං කොං රාජ්‍යය සහ පිලිපීනය ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට සමත් විය.  ශ්‍රී ලංකාව පළමු ජයග්‍රහණය වාර්තා කරයි ආසියානු බේස්බෝල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු බේස්බෝල් සම්මේලනය (BFA) විසින් 29වන වරට සංවිධානය කරනු ලබන මෙවර ආසියානු බේස්බෝල් ශූරතා තරගාවලියේ සුපිරි වටයේ තරග 2ක් සහ සැනසිලි වටයේ තරග 2ක් ඊයේ (19) දිනයේ දී පැවැත්විනි. එහිදී ජපානය, තායිවානය, හොං කොං රාජ්‍යය සහ පිලිපීනය ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට සමත් විය.  ශ්‍රී ලංකාව පළමු ජයග්‍රහණය වාර්තා කරයි ආසියානු බේස්බෝල්…