කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ මංගල ශතකයෙන් John Keels ජයග්‍රහණයට

28 වැනි වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

142
 

වෙළඳසේවා එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දෙකක් අද (27) කොළඹ දී ක්‍රියාත්මක වුනු අතර එම තරගවලින් John Keels සහ Hayleys කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ තහවුරු කරගත්තා.  එසේම John Keels කණ්ඩායමේ කුසල් මෙන්ඩිස් සහ CDB Finance කණ්ඩායමේ මුදිත ලක්ෂාන් ශතක වාර්තා කරගනිමින් දිනය වර්ණවත් කරද්දී, Hayleys කණ්ඩායමේ දකුණතින් පිට දඟපන්දු යවන දිල්රුවන් පෙරේරා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වෙළඳසේවා එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දෙකක් අද (27) කොළඹ දී ක්‍රියාත්මක වුනු අතර එම තරගවලින් John Keels සහ Hayleys කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ තහවුරු කරගත්තා.  එසේම John Keels කණ්ඩායමේ කුසල් මෙන්ඩිස් සහ CDB Finance කණ්ඩායමේ මුදිත ලක්ෂාන් ශතක වාර්තා කරගනිමින් දිනය වර්ණවත් කරද්දී, Hayleys කණ්ඩායමේ දකුණතින් පිට දඟපන්දු යවන දිල්රුවන් පෙරේරා…