ඕල්කට් සටනේ නාලන්දාව නොකඩවා දෙවන වරටත් ශූරයින්

ශ්‍රීමත් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් අනුස්මරණ කුසලානය 2019

5

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම බෞද්ධ පාසල් අටක් අතර පැවැත්වෙන ශ්‍රීමත් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් අනුස්මරණ කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 20 වැනි අදියර ඊයේ (30) ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ දී නිමා වූයේ නොකඩවා දෙවන වතාවටත් නාලන්දා විද්‍යාලය ශූරයින් බවට පත් කරමින්. අර්ජුන, මහේල, හේරත් ඇතුළු දැවැන්තයින් නැවතත් පාසල් අවධියට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම බෞද්ධ පාසල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම බෞද්ධ පාසල් අටක් අතර පැවැත්වෙන ශ්‍රීමත් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් අනුස්මරණ කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 20 වැනි අදියර ඊයේ (30) ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ දී නිමා වූයේ නොකඩවා දෙවන වතාවටත් නාලන්දා විද්‍යාලය ශූරයින් බවට පත් කරමින්. අර්ජුන, මහේල, හේරත් ඇතුළු දැවැන්තයින් නැවතත් පාසල් අවධියට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම බෞද්ධ පාසල්…