20 වැනි ඕල්කට් ක්‍රිකට් සටනේ සත්කාරකත්වය තීරණය වේ

20

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම බෞද්ධ පාසල් අටක් අතර පැවැත්වෙන ශ්‍රීමත් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් අනුස්මරණ කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 20 වැනි අදියර මේ මස 29, 30 සහ දෙසැම්බර් මස 1 වැනිදා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙවර තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය දරනු ලබන්නේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයයි. නිපුන්ගේ ඒක පුද්ගල ප්‍රසංගයේ දී යුගාත්ගෙන් කඩුලු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම බෞද්ධ පාසල් අටක් අතර පැවැත්වෙන ශ්‍රීමත් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් අනුස්මරණ කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 20 වැනි අදියර මේ මස 29, 30 සහ දෙසැම්බර් මස 1 වැනිදා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙවර තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය දරනු ලබන්නේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයයි. නිපුන්ගේ ඒක පුද්ගල ප්‍රසංගයේ දී යුගාත්ගෙන් කඩුලු…