පිළියන්දල ක්‍රීඩකයින්ට මහනුවරින් දැවැන්ත ප්‍රහාරයක්

1497

සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අද (8) ක්‍රියාත්මක වූ තරගයේ දී මහනුවර සාන්ත සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයින් විසින් පිළියන්දල මැදි විදුහල් ක්‍රීඩකයින් ලකුණු 50-00ක් ලෙස පරාජය කර දැමුවේ පිළියන්දල ක්‍රීඩකයින්ට තවත් අමිහිරි තරගයක මතක සටහන් එක් කරමිනි. තරගය පල්ලෙකැලේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. ආරම්භයේ සිටම තරගය තමා දෙසට නතු කර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අද (8) ක්‍රියාත්මක වූ තරගයේ දී මහනුවර සාන්ත සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයින් විසින් පිළියන්දල මැදි විදුහල් ක්‍රීඩකයින් ලකුණු 50-00ක් ලෙස පරාජය කර දැමුවේ පිළියන්දල ක්‍රීඩකයින්ට තවත් අමිහිරි තරගයක මතක සටහන් එක් කරමිනි. තරගය පල්ලෙකැලේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. ආරම්භයේ සිටම තරගය තමා දෙසට නතු කර…