මෙවර පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ සම්මාන දිනූ ක්‍රීඩකයෝ

539

සාම්ප්‍රදානුකූලව සෑම FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලානයකටම අනතුරුව තරගාවලිය පුරා දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයින් හට සම්මාන ප්‍රදානය කරනවා. මෙවර ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගය අවසාන වීමෙන් පසු මොස්කවී හිදී තරගාවලිය පුරා දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයින් අගය කළ අතර සම්මාන ලාභී සියලුම ක්‍රීඩකයින් අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසුණු බෙල්ජියම, එංගලන්තය ක්‍රොඒෂියාව හා ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සාම්ප්‍රදානුකූලව සෑම FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලානයකටම අනතුරුව තරගාවලිය පුරා දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයින් හට සම්මාන ප්‍රදානය කරනවා. මෙවර ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගය අවසාන වීමෙන් පසු මොස්කවී හිදී තරගාවලිය පුරා දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයින් අගය කළ අතර සම්මාන ලාභී සියලුම ක්‍රීඩකයින් අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසුණු බෙල්ජියම, එංගලන්තය ක්‍රොඒෂියාව හා ලෝක…