නිත්තවෙල අභිමානය සුරැකේ; අපරාජිත වාර්තා බිඳ වැටේ

397
 

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ සිව්වැනි සති අන්තයේ තියුණුම තරගය අද (2) මහනුවර නිත්තවෙල රග්බි ක්‍රීඩාංගණයේ දී සත්කාරක මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය හා CR&FC ක්‍රීඩා සමාජය පැවැත්වුණු අතර ඉතා තියුණු සටනකට පසු ලකුණු 41-30ක් ලෙස ජය වාර්තා කරන්නට මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. බුද්ධිමගේ සුපිරි දස්කම් සමඟින් නාවිකයන් නැවතත් ජයග්‍රාහී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ සිව්වැනි සති අන්තයේ තියුණුම තරගය අද (2) මහනුවර නිත්තවෙල රග්බි ක්‍රීඩාංගණයේ දී සත්කාරක මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය හා CR&FC ක්‍රීඩා සමාජය පැවැත්වුණු අතර ඉතා තියුණු සටනකට පසු ලකුණු 41-30ක් ලෙස ජය වාර්තා කරන්නට මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. බුද්ධිමගේ සුපිරි දස්කම් සමඟින් නාවිකයන් නැවතත් ජයග්‍රාහී…