අහන්ගෙන් පිට පිට ශතක දෙකක්

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

269
Ahan Wickramasinghe
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 2021 වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙන අතර අද (16) දිනයේ දී පළමු පෙළ සීමිත පන්දුවාර තරග කිහිපයක් සහ දෙදින තරගයක් පැවැත්වුනා. ඒ තරග වලදී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය, ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 2021 වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙන අතර අද (16) දිනයේ දී පළමු පෙළ සීමිත පන්දුවාර තරග කිහිපයක් සහ දෙදින තරගයක් පැවැත්වුනා. ඒ තරග වලදී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය, ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය…