ශ්‍රී ලංකාව පිහිනුම් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ බ්‍රසීලයට

92

12 වැනි ලෝක පාසල් පිහිනුම් තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර ඇත. එම සංචිතයට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 12 දෙනෙකු ඇතුළත්ව ඇත. මෙම පාසල් පිහිනුම් තරගාවලිය බ්‍රසීලයේ රියෝ දි ජැනෙයිරෝ නුවර දී මැයි මස 18 වැනිදා සිට පැවැත්වීමට නියමිතයි. ටයිගර් වුඩ්ස් හට ඉහළම ඇමරිකානු ගෞරවය ඇමරිකානු පුරවැසියෙකුට ලද හැකි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

12 වැනි ලෝක පාසල් පිහිනුම් තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර ඇත. එම සංචිතයට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 12 දෙනෙකු ඇතුළත්ව ඇත. මෙම පාසල් පිහිනුම් තරගාවලිය බ්‍රසීලයේ රියෝ දි ජැනෙයිරෝ නුවර දී මැයි මස 18 වැනිදා සිට පැවැත්වීමට නියමිතයි. ටයිගර් වුඩ්ස් හට ඉහළම ඇමරිකානු ගෞරවය ඇමරිකානු පුරවැසියෙකුට ලද හැකි…