ජාතික ටයිකොන්ඩෝ කිරුළ යුධ හමුදාවට

262
 

ශ‍්‍රී ලංකා ටයිකොන්ඩෝ සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන ලද  ජාතික ටයිකොන්ඩෝ තරගාවලිය පසුගියදා කොළඹ මියුසියස් විදුහල් පරිශ්‍රයේ දි නිමාවට පත්විය. තරගාවලිය සදහා දිවයිනේ ප්‍රබල ක්‍රීඩා සමාජ නියොජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 200ට අධික පිරිසක් සහභාගි වුහ. තරගාවලියේ තරග ඉසව්,කිලෝග්‍රෑම් 54 ෆින් බර පංතිය, කිලෝග්‍රෑම්  58-63 බැන්ටම් බර පංතිය, කිලෝග්‍රෑම් 63-68 ෆෙදර් බර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ‍්‍රී ලංකා ටයිකොන්ඩෝ සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන ලද  ජාතික ටයිකොන්ඩෝ තරගාවලිය පසුගියදා කොළඹ මියුසියස් විදුහල් පරිශ්‍රයේ දි නිමාවට පත්විය. තරගාවලිය සදහා දිවයිනේ ප්‍රබල ක්‍රීඩා සමාජ නියොජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 200ට අධික පිරිසක් සහභාගි වුහ. තරගාවලියේ තරග ඉසව්,කිලෝග්‍රෑම් 54 ෆින් බර පංතිය, කිලෝග්‍රෑම්  58-63 බැන්ටම් බර පංතිය, කිලෝග්‍රෑම් 63-68 ෆෙදර් බර…