2016 වසරේ සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අනුශූරතාවෙන් සෑහීමට සිදු වූ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය තම යුවරජ කිරුළේ ගිලිහුණු මාණික්‍ය සොයා මෙවර සටනට පිවිස සිටියි. පාසල් රග්බි කැලැන්ඩරයේ කිසිදු වෙනසක් නොමැත පාසල් රග්බි ලීගය කල් දැමීමට කටයුතු යොදා තිබුණ ද, ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සංගමයේ නිළදාරීන් විසින් එය සැලසුම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2016 වසරේ සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අනුශූරතාවෙන් සෑහීමට සිදු වූ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය තම යුවරජ කිරුළේ ගිලිහුණු මාණික්‍ය සොයා මෙවර සටනට පිවිස සිටියි. පාසල් රග්බි කැලැන්ඩරයේ කිසිදු වෙනසක් නොමැත පාසල් රග්බි ලීගය කල් දැමීමට කටයුතු යොදා තිබුණ ද, ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සංගමයේ නිළදාරීන් විසින් එය සැලසුම්…