2000 දශකයේ එක්දින කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා විශිෂ්ටයෙක්

31
AFP PHOTO

විස්ඩන් වෙබ් අඩවිය ක්‍රිකට් ලෝකය තුල පවතින ප්‍රධානම වෙබ් අඩවිවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. පසුගිය දා එම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත ප්‍රධානී යස් රානා, විශේෂාංග සංස්කාරක ටහා හෂීම් සහ කළමණාකාර කර්තෘ බෙන් ගාඩ්නර් 2000 දශකයේ ලෝක එක්දින කණ්ඩායම නම් කිරීමට එක්ව සිටියා.  >> විස්ඩන් නම් කළ 2000 දශකයේ ටෙස්ට් කණ්ඩායමට ලංකාවෙන් දෙන්නෙක් ඒ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

විස්ඩන් වෙබ් අඩවිය ක්‍රිකට් ලෝකය තුල පවතින ප්‍රධානම වෙබ් අඩවිවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. පසුගිය දා එම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත ප්‍රධානී යස් රානා, විශේෂාංග සංස්කාරක ටහා හෂීම් සහ කළමණාකාර කර්තෘ බෙන් ගාඩ්නර් 2000 දශකයේ ලෝක එක්දින කණ්ඩායම නම් කිරීමට එක්ව සිටියා.  >> විස්ඩන් නම් කළ 2000 දශකයේ ටෙස්ට් කණ්ඩායමට ලංකාවෙන් දෙන්නෙක් ඒ…