විම්බල්ඩන් පරාජය බාරගනියි!

49
 

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ප්‍රධානතම ග්‍රෑන්ඩ් ස්ලෑම් ටෙනිස් ශූරතාවලි හතරෙන් විම්බල්ඩන් තරගාවලියට හිමිවන්නේ සාපේක්ෂව ප්‍රමුඛ ස්ථානයකි. දීර්ඝ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන මෙම ඓතිහාසික තරගාවලියේ මේ වසරේ දී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබූ 134 වන දිග හැරුම අවලංගු කර දැමීමට එම තරග සංවිධායක කමිටුව පියවර ගෙන තිබෙන්නේ දහස් සංඛ්‍යාත ටෙනිස් ක්‍රීඩාලෝලී බලාපොරොත්තු එක මොහොතකින් සුනුවිසුනු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ප්‍රධානතම ග්‍රෑන්ඩ් ස්ලෑම් ටෙනිස් ශූරතාවලි හතරෙන් විම්බල්ඩන් තරගාවලියට හිමිවන්නේ සාපේක්ෂව ප්‍රමුඛ ස්ථානයකි. දීර්ඝ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන මෙම ඓතිහාසික තරගාවලියේ මේ වසරේ දී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබූ 134 වන දිග හැරුම අවලංගු කර දැමීමට එම තරග සංවිධායක කමිටුව පියවර ගෙන තිබෙන්නේ දහස් සංඛ්‍යාත ටෙනිස් ක්‍රීඩාලෝලී බලාපොරොත්තු එක මොහොතකින් සුනුවිසුනු…