ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් කිරුළට සියල්ල සූදානමින්

528
Domestic Cricket season - Feature

එළඹෙන දෙසැම්බර් මස පළමු වැනි දින ආරම්භ වන ප්‍රිමියර් ලීග් ‘A’ කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් තරගාවලියත් සමඟ 2017/18 වසර සඳහා වන දේශීය ක්‍රිකට් තරග වාරය ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සූදානම් කර ඇති අතර එම තරගාවලිය ක්‍රීඩාංගණ 6ක් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වෙනු ඇත. කුමන නායකයා ශූරතාවය දිනා ගනී ද? මෙම දිනවල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එළඹෙන දෙසැම්බර් මස පළමු වැනි දින ආරම්භ වන ප්‍රිමියර් ලීග් ‘A’ කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් තරගාවලියත් සමඟ 2017/18 වසර සඳහා වන දේශීය ක්‍රිකට් තරග වාරය ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සූදානම් කර ඇති අතර එම තරගාවලිය ක්‍රීඩාංගණ 6ක් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වෙනු ඇත. කුමන නායකයා ශූරතාවය දිනා ගනී ද? මෙම දිනවල…