අනිල් කුම්බ්ලේ සුනාමියෙන් ගැලවුණු හැටි

86
Image Courtsey ( the hindu/ daily mail)

2004 වසරේ දෙසැම්බර් මස 26 ඉන්දුනීසියාව ප්‍රමුඛ දකුණු ආසියානු රටවල් රැසකටම කිසිදා අමතක නොවන දිනයක්. ඉන්දියන් සාගරයේ ඇති වූ දරුණු භූමිකම්පාවක් නිසා අඩි 100කටත් වඩා උස රුදුරු සුනාමි රළ ගොඩබිමට කඩා වැදුණේ ගස් ගල් මෙන්ම අහිංසක මිනිස් ජීවිත ද ලක්ෂ ගණනින් ජලයේ ගිල ගනිමිනුයි. ලක්ෂ දෙකකට අධික පිරිසක් එදින රළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2004 වසරේ දෙසැම්බර් මස 26 ඉන්දුනීසියාව ප්‍රමුඛ දකුණු ආසියානු රටවල් රැසකටම කිසිදා අමතක නොවන දිනයක්. ඉන්දියන් සාගරයේ ඇති වූ දරුණු භූමිකම්පාවක් නිසා අඩි 100කටත් වඩා උස රුදුරු සුනාමි රළ ගොඩබිමට කඩා වැදුණේ ගස් ගල් මෙන්ම අහිංසක මිනිස් ජීවිත ද ලක්ෂ ගණනින් ජලයේ ගිල ගනිමිනුයි. ලක්ෂ දෙකකට අධික පිරිසක් එදින රළ…