යුධ විරුවන් දෙදෙනෙකුගේ නොනවතින මෙහෙයුම – On your Wheels – සිංහල Documentary

315

“සීරුවෙන් සිටින්!”… ඔබට සීරුවෙන් ඉන්නට නොහැකිය. ඔබ සතුරාට බිය ය. ඔබට අමතක වූ ඔවුනට තවමත් “සීරුවෙන් සිටිය හැකිය”. >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“සීරුවෙන් සිටින්!”… ඔබට සීරුවෙන් ඉන්නට නොහැකිය. ඔබ සතුරාට බිය ය. ඔබට අමතක වූ ඔවුනට තවමත් “සීරුවෙන් සිටිය හැකිය”. >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<