ලිබරෝ ක්‍රීඩකයන්ගේ බියකරු සිහිනය – මුරිලෝ

32

ලෝක වොලිබෝල් පිටියේ දැවැන්තයන් වන බ්‍රසීල කණ්ඩායම තුළින් ජාත්‍යන්තර වොලිබෝල් පිටියට එක්වූ විශිෂ්ටයන් අතරට එකතු වන තවත් විශිෂ්ටයෙකු වන ඔහු පිටියේ එක් කලාපයකට සීමා නොවී සමස්ත පිටිය පුරාවටම තමාගේ දස්කම් ප්‍රකට කළ ක්‍රීඩකයෙක්.  ප්‍රහාරක හැකියාවන්ගෙන් ඔබ්බට ගොස් තමා පන්දුව ගොඩ ගැනීමේ ද අතිදක්ෂකයෙකු බව අනේක වාරයක් ප්‍රදර්ශනය කර ඇති ඔහු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලෝක වොලිබෝල් පිටියේ දැවැන්තයන් වන බ්‍රසීල කණ්ඩායම තුළින් ජාත්‍යන්තර වොලිබෝල් පිටියට එක්වූ විශිෂ්ටයන් අතරට එකතු වන තවත් විශිෂ්ටයෙකු වන ඔහු පිටියේ එක් කලාපයකට සීමා නොවී සමස්ත පිටිය පුරාවටම තමාගේ දස්කම් ප්‍රකට කළ ක්‍රීඩකයෙක්.  ප්‍රහාරක හැකියාවන්ගෙන් ඔබ්බට ගොස් තමා පන්දුව ගොඩ ගැනීමේ ද අතිදක්ෂකයෙකු බව අනේක වාරයක් ප්‍රදර්ශනය කර ඇති ඔහු…