බොක්සිං ක්‍රීඩාවටත් වීඩියෝ සහායක විනිසුරුවරයෙක්?

10
©mirror.co.uk

බොක්සිං ක්‍රීඩාවේ තීරණ ලබාදීම සඳහා මෙතෙක් භාවිතා කෙරෙන්නේ ඇසින් දකින සාක්ෂි පමණයි. එනිසා බොක්සිං විනිසුරුවරුන් සහ ජූරිය හැඳින්වෙන්නේ මහා බලවතුන් ලෙසයි. එහෙත් පසුගියදා සිදුවූ සිදුවීමක් නිසා, ‘බොක්සිං ක්‍රීඩාව සඳහාද වීඩියෝ තාක්ෂණය (VAR) යොදාගත යුතුය’ යන තර්කය නැවත ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ චාලි එඩ්වඩ්ස් සහ මෙක්සිකෝවේ හූලියෝ මාටිනෙස් අතර WBC (ලෝක බොක්සිං…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බොක්සිං ක්‍රීඩාවේ තීරණ ලබාදීම සඳහා මෙතෙක් භාවිතා කෙරෙන්නේ ඇසින් දකින සාක්ෂි පමණයි. එනිසා බොක්සිං විනිසුරුවරුන් සහ ජූරිය හැඳින්වෙන්නේ මහා බලවතුන් ලෙසයි. එහෙත් පසුගියදා සිදුවූ සිදුවීමක් නිසා, ‘බොක්සිං ක්‍රීඩාව සඳහාද වීඩියෝ තාක්ෂණය (VAR) යොදාගත යුතුය’ යන තර්කය නැවත ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ චාලි එඩ්වඩ්ස් සහ මෙක්සිකෝවේ හූලියෝ මාටිනෙස් අතර WBC (ලෝක බොක්සිං…