කාසියේ වාසිය අවාසියට හැරුණු හැටි

ලෝක කුසලානයේ නෑසූ කතා (21)

271

දිනය 2003 මාර්තු 23 වෙනිදාය. ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ කාසියේ වාසිය උරගා බලන්නට ඕස්ට්‍රේලියානු නායක රිකී පොන්ටින්, ඉන්දීය නායක සව්රව් ගංගුලි සමඟින් තරග තීරක රංජන් මඩුගල්ලේ ජොහැන්ස්බර්ග් නුවර වොන්ඩරස් පිටිය මැදය.  තරගය නැරඹීමට ජොහැන්ස්බර්ග් වෙත පැමිණ සිටි ඉන්දීය ප්‍රේක්ෂකයින් අමන්දා නන්දයට පත් කරමින් ඉන්දීය නායකයා කාසියේ වාසිය දිනා ගත්තේය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දිනය 2003 මාර්තු 23 වෙනිදාය. ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ කාසියේ වාසිය උරගා බලන්නට ඕස්ට්‍රේලියානු නායක රිකී පොන්ටින්, ඉන්දීය නායක සව්රව් ගංගුලි සමඟින් තරග තීරක රංජන් මඩුගල්ලේ ජොහැන්ස්බර්ග් නුවර වොන්ඩරස් පිටිය මැදය.  තරගය නැරඹීමට ජොහැන්ස්බර්ග් වෙත පැමිණ සිටි ඉන්දීය ප්‍රේක්ෂකයින් අමන්දා නන්දයට පත් කරමින් ඉන්දීය නායකයා කාසියේ වාසිය දිනා ගත්තේය.…