රුවින් ශතකයකට යද්දී ඉසුරු හා නිම්නගෙන් අර්ධ ශතක

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

14

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග 2ක් අද (4) ආරම්භ විය. ආනන්ද විද්‍යාලයට හා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වැඩි වාසි සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග 2ක් ඊයේ (2)… මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය හා අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය  ධර්මරාජ විදුහල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග 2ක් අද (4) ආරම්භ විය. ආනන්ද විද්‍යාලයට හා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වැඩි වාසි සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග 2ක් ඊයේ (2)… මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය හා අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය  ධර්මරාජ විදුහල්…