සාන්ත තෝමස් – මොරටු විද්‍යාල ගැටුමේ කඩුලු 26ක් දිනක් තුල දැවී යයි

278
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (27) ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඒ අතරින් කැළණිය ගුරුකුල විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ පරාජයක් හිමිකරදීමට රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය සමත් විය. මුදිත හා මෙතුශාන් ඩී. එස් සේනානායක විද්‍යාලය පෙරමුණේ තබයි සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (27) ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඒ අතරින් කැළණිය ගුරුකුල විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ පරාජයක් හිමිකරදීමට රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය සමත් විය. මුදිත හා මෙතුශාන් ඩී. එස් සේනානායක විද්‍යාලය පෙරමුණේ තබයි සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා…