ත්‍රිත්ව, සාන්ත සෙබස්තියන් හා රිච්මන්ඩ් ජය ගනී

719
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු දිනය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වූ තරග කිහිපයක් අද (26) පැවැත්විය. පළමු තැන සොයා ටැමිල් සහ සී. සී. සී. සටනට තවත් සති දෙකකින් අවසන් වන Major League සුපරි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු දිනය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වූ තරග කිහිපයක් අද (26) පැවැත්විය. පළමු තැන සොයා ටැමිල් සහ සී. සී. සී. සටනට තවත් සති දෙකකින් අවසන් වන Major League සුපරි…