පළමු තැන සොයා ටැමිල් සහ සී. සී. සී. සටනට

247

තවත් සති දෙකකින් අවසන් වන Major League සුපරි 8 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරයන් තීරණය කෙරෙන තීරණාත්මක තරගයක උණුසුම කටුනායක වෙළෙඳ කලාප ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. අද (26) තෙවැනි දිනයට ක්‍රියාත්මක ටැමිල් යූනියන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ සී. සී. සී. කණ්ඩායම් අතර තරගයේ ජයග්‍රාහකයෝ සුපිරි 8 වටයේ ඉහළට පිවිසීමේ ප්‍රමුඛතාවක් පවතින අතර මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තවත් සති දෙකකින් අවසන් වන Major League සුපරි 8 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරයන් තීරණය කෙරෙන තීරණාත්මක තරගයක උණුසුම කටුනායක වෙළෙඳ කලාප ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. අද (26) තෙවැනි දිනයට ක්‍රියාත්මක ටැමිල් යූනියන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ සී. සී. සී. කණ්ඩායම් අතර තරගයේ ජයග්‍රාහකයෝ සුපිරි 8 වටයේ ඉහළට පිවිසීමේ ප්‍රමුඛතාවක් පවතින අතර මේ…