විශාල් මහානාම බලාපොරොත්තු සුන් කරද්දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට පූර්ණ ජයක්

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

74

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (17) දිනයේ දී නිමා විය. එහිදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පූර්ණ ජයක් හිමිකර ගන්නා විට මහානාම විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේ ජයක් තහවුරු කරගත්තේය.  ලුම්බිණි තර්ස්ටන් සටනේ වැඩි වාසිය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (17) දිනයේ දී නිමා විය. එහිදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පූර්ණ ජයක් හිමිකර ගන්නා විට මහානාම විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේ ජයක් තහවුරු කරගත්තේය.  ලුම්බිණි තර්ස්ටන් සටනේ වැඩි වාසිය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ…