කොළඹ සහිරා විද්‍යාලයට සාර්ථක ආරම්භයක්

2019 ThePapare පාපන්දු ශූරතාව

106

කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල ගෝල 5-1ක් ලෙස පරාජය කරමින් කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය 2019 ThePapare පාපන්දු ශූරතාවයට සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ප්‍රබුද්ධ රාජකීය කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ගෙන එයි ThePapare පාපන්දු ශූරතාවයේ A කාණ්ඩයේ පළමු තරගය ඊයේ (03)….. දිවයිනේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් වන සහිරා විද්‍යාලයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ද ක්‍රීඩා කරන මොහොමඩ් ආකිබ්, වයස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල ගෝල 5-1ක් ලෙස පරාජය කරමින් කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය 2019 ThePapare පාපන්දු ශූරතාවයට සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ප්‍රබුද්ධ රාජකීය කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ගෙන එයි ThePapare පාපන්දු ශූරතාවයේ A කාණ්ඩයේ පළමු තරගය ඊයේ (03)….. දිවයිනේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් වන සහිරා විද්‍යාලයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ද ක්‍රීඩා කරන මොහොමඩ් ආකිබ්, වයස…