ප්‍රබුද්ධ රාජකීය කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ගෙන එයි

2

ThePapare පාපන්දු ශූරතාවයේ A කාණ්ඩයේ පළමු තරගය ඊයේ (03) පැවැත්විය. එම තරගය සඳහා මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය හා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහභාගි වූ අතර ගෝල 2-1ක් ලෙස එහි ජයග්‍රහණය ලබාගැනීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සමත් විය. තරගය කොළඹ කුරේ පාක් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  බදූරියා හමීඩියා සිහින බොඳ කරයි ThePapare.com වයස අවුරුදු 20න්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ThePapare පාපන්දු ශූරතාවයේ A කාණ්ඩයේ පළමු තරගය ඊයේ (03) පැවැත්විය. එම තරගය සඳහා මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය හා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහභාගි වූ අතර ගෝල 2-1ක් ලෙස එහි ජයග්‍රහණය ලබාගැනීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සමත් විය. තරගය කොළඹ කුරේ පාක් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  බදූරියා හමීඩියා සිහින බොඳ කරයි ThePapare.com වයස අවුරුදු 20න්…