තායිලන්තයට ගිය දුලානිගෙන් රන් පදක්කමක්

193

තායිලන්ත විවෘත මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ (20) පදක්කම් ත්‍රිත්වයක් දිනා ගැනීමට සමත්වූ අතර ඒ අතරින් කඩුලු මතින් දිවීමේ ඉසව්වට සහභාගී වූ ශ්‍යාමා දුලානි රන් පදක්කමක් ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වූවාය. ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ ජාත්‍යන්තර තරගාවලි ද්විත්වයකට ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් Asian Grand…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තායිලන්ත විවෘත මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ (20) පදක්කම් ත්‍රිත්වයක් දිනා ගැනීමට සමත්වූ අතර ඒ අතරින් කඩුලු මතින් දිවීමේ ඉසව්වට සහභාගී වූ ශ්‍යාමා දුලානි රන් පදක්කමක් ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වූවාය. ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ ජාත්‍යන්තර තරගාවලි ද්විත්වයකට ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් Asian Grand…