කැංගරු බිමේ දී ටෙස්ට් ශතක ලැබූ සිංහයන්

27
කවරයේ ඡායාරූපය - සංගක්කාර 2007 හෝබාට් ටෙස්ට් තරගයේ දී ශතකය ලබා ගත් අවස්ථාව (gettyimages)

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්  අතීතයේ සිටම  ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් පිටිය තුළ ඉදිරියෙන්ම සිටි කණ්ඩායමක් නිසා ඔවුන්ට ප්‍රබල පන්දු යවන්නන්ගෙන් අඩුවක් නොවීය. එම නිසාම කැංගරු බිමේ පැවති ටෙස්ට් තරගවල දී ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂ පන්දු යැවීම් හමුවේ ටෙස්ට් ශතක වාර්තා කිරීම ප්‍රතිවාදී පිතිකරුවන්ට ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නොවීය.  1988 වසරේ සිට මේ දක්වා ඕස්ට්‍රේලියානු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්  අතීතයේ සිටම  ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් පිටිය තුළ ඉදිරියෙන්ම සිටි කණ්ඩායමක් නිසා ඔවුන්ට ප්‍රබල පන්දු යවන්නන්ගෙන් අඩුවක් නොවීය. එම නිසාම කැංගරු බිමේ පැවති ටෙස්ට් තරගවල දී ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂ පන්දු යැවීම් හමුවේ ටෙස්ට් ශතක වාර්තා කිරීම ප්‍රතිවාදී පිතිකරුවන්ට ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නොවීය.  1988 වසරේ සිට මේ දක්වා ඕස්ට්‍රේලියානු…