ධනංජයගේ තුන් ඉරියව් දක්ෂතා දඹුල්ල දෙදරවයි!

343

සුපිරි පළාත් එක්දින තරගාවලියේ දඹුල්ල කණ්ඩායම සමඟ පැවති තරගය පහසුවෙන්ම ජය ගත් ගාල්ල කණ්ඩායම අද (06) ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ප්‍රථම ස්ථානය රැක ගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති දර්ශනීයම ක්‍රීඩාංගණ කිහිපය අතරට එක්වන රංගිරි දඹුලු පිටියේ දී පැවති මෙම තරගයේ දී ධනංජය ද සිල්වා තුන් ඉරියව්වෙන්ම දැක්වූ දක්ෂතා මැනවින් කැපී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

සුපිරි පළාත් එක්දින තරගාවලියේ දඹුල්ල කණ්ඩායම සමඟ පැවති තරගය පහසුවෙන්ම ජය ගත් ගාල්ල කණ්ඩායම අද (06) ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ප්‍රථම ස්ථානය රැක ගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති දර්ශනීයම ක්‍රීඩාංගණ කිහිපය අතරට එක්වන රංගිරි දඹුලු පිටියේ දී පැවති මෙම තරගයේ දී ධනංජය ද සිල්වා තුන් ඉරියව්වෙන්ම දැක්වූ දක්ෂතා මැනවින් කැපී…