සර්වාන් සහ Yapoගේ ප්‍රහාරයෙන් Colombo FC ජය ලබයි

Super League 2021

126
 

මෙරට ප්‍රථම වෘත්තීය පාපන්දු ලීගය වන සුපර් ලීග් 2021 තරගාවලියේ පළමු අදියරේ අවසන් තරගයන් අද (02) දින කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට තිබූ නමුත් එහි Up Country Lions FC සහ Defenders FC අතර තරගය කොරෝනා අවදානම නිසාවෙන් කල් දැමීමට සිදුවුනා.  දිනයේ පැවැති එකම තරගය වූ Colombo FC සහ Renown SC…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙරට ප්‍රථම වෘත්තීය පාපන්දු ලීගය වන සුපර් ලීග් 2021 තරගාවලියේ පළමු අදියරේ අවසන් තරගයන් අද (02) දින කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට තිබූ නමුත් එහි Up Country Lions FC සහ Defenders FC අතර තරගය කොරෝනා අවදානම නිසාවෙන් කල් දැමීමට සිදුවුනා.  දිනයේ පැවැති එකම තරගය වූ Colombo FC සහ Renown SC…