வெற்றியுடன் சுபர் லீக்கை ஆரம்பித்த கொழும்பு, ரெட் ஸ்டார்ஸ்

Super League 2021

113
 

இலங்கையின் முதலாவது தொழில்முறை கால்பந்து தொடரான சுபர் லீக்கின் முதல் நாள் போட்டிகளில் கொழும்பு கால்பந்து கழகம் மற்றும் ரெட் ஸ்டார்ஸ் கால்பந்து கழகம் என்பன வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளன.    கொழும்பு கா.க எதிர் நியு யங்ஸ் கா.க   சுபர் லீக் தொடரின் முதல் போட்டியாக இடம்பெற்ற இந்த மோதலின் 15ஆவது நிமிடத்தில் கொழும்பு வீரர்களுக்கு கிடைத்த ப்ரீ கிக்கின்போது சர்வான் உள்ளனுப்பிய பந்தை ஷமோத் டில்ஷான் ஹெடர் செய்து தொடரின்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

இலங்கையின் முதலாவது தொழில்முறை கால்பந்து தொடரான சுபர் லீக்கின் முதல் நாள் போட்டிகளில் கொழும்பு கால்பந்து கழகம் மற்றும் ரெட் ஸ்டார்ஸ் கால்பந்து கழகம் என்பன வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளன.    கொழும்பு கா.க எதிர் நியு யங்ஸ் கா.க   சுபர் லீக் தொடரின் முதல் போட்டியாக இடம்பெற்ற இந்த மோதலின் 15ஆவது நிமிடத்தில் கொழும்பு வீரர்களுக்கு கிடைத்த ப்ரீ கிக்கின்போது சர்வான் உள்ளனுப்பிய பந்தை ஷமோத் டில்ஷான் ஹெடர் செய்து தொடரின்…