පිතිකරණය නැවතත් අසාර්ථකයි; විස්සයි විස්ස පළමු ජය පාකිස්තානුවන්ට!

1228

අසාර්ථක එක්දින තරගාවලියෙන් පසුව ඊයේ (26) අබුඩාබි නුවර දී ඇරඹුණු විස්සයි විස්ස තරගාවලියේ පළමු තරගයෙන් ද ශ්‍රී ලංකාවට උරුම වූයේ දරුණු පරාජයකි. මේ වන විට බරපතළ ගැටලුවක් බවට පත්වී ඇති පිතිකරුවන්ගේ අසමත් වීම ඊයේත් මෙවන් පරාජයක් කරා කණ්ඩායම යොමු කළ ප්‍රධාන හේතුව බවට පත්විය. පසුගිය තරග රැසක් පුරාවටම ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අසාර්ථක එක්දින තරගාවලියෙන් පසුව ඊයේ (26) අබුඩාබි නුවර දී ඇරඹුණු විස්සයි විස්ස තරගාවලියේ පළමු තරගයෙන් ද ශ්‍රී ලංකාවට උරුම වූයේ දරුණු පරාජයකි. මේ වන විට බරපතළ ගැටලුවක් බවට පත්වී ඇති පිතිකරුවන්ගේ අසමත් වීම ඊයේත් මෙවන් පරාජයක් කරා කණ්ඩායම යොමු කළ ප්‍රධාන හේතුව බවට පත්විය. පසුගිය තරග රැසක් පුරාවටම ශ්‍රී ලංකා…