ආසියානු කිරුළේ පෙර සූදානමට වැට බැඳේ!

11

දකුණු කොරියාව කේන්ද්‍රකර ගනිමින් එළඹෙන ජූලි මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට මත්තෙන් පෙරහුරු තරගාවලියක් සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට තිබූ මහඟු අවස්ථාව මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හට අහිමි වී ගොස් තිබෙනවා.  හොංකොං යන දැල්පන්දු කණ්ඩායම තෝරාගනී ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතා තරගාවලිය මෙම වසරේ පැවැත්වීමට…….. ඒ පෙබරවාරි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු කොරියාව කේන්ද්‍රකර ගනිමින් එළඹෙන ජූලි මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට මත්තෙන් පෙරහුරු තරගාවලියක් සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට තිබූ මහඟු අවස්ථාව මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හට අහිමි වී ගොස් තිබෙනවා.  හොංකොං යන දැල්පන්දු කණ්ඩායම තෝරාගනී ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතා තරගාවලිය මෙම වසරේ පැවැත්වීමට…….. ඒ පෙබරවාරි…