කාන්තා ලෝක කුසලාන වරමත් ‘හබක්’

225

එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මෙරට තරග සංචාරය ශ්‍රී ලංකාව පැති කිහිපයකින්ම වැදගත් වූ තරගාවලියක් විය. 2021 වසරේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියක් ලෙසින් මෙම තරග ක්‍රියාත්මක වීම ඉන් ප්‍රධානතම වූ කරුණ වූ අතර සත්කාරකත්වය යටතේ තරග වැදීමේ දී සතු ශක්තිය මෙන්ම නවක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දක්ෂතාවල තක්සේරුවක් ලබා ගැනීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මෙරට තරග සංචාරය ශ්‍රී ලංකාව පැති කිහිපයකින්ම වැදගත් වූ තරගාවලියක් විය. 2021 වසරේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියක් ලෙසින් මෙම තරග ක්‍රියාත්මක වීම ඉන් ප්‍රධානතම වූ කරුණ වූ අතර සත්කාරකත්වය යටතේ තරග වැදීමේ දී සතු ශක්තිය මෙන්ම නවක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දක්ෂතාවල තක්සේරුවක් ලබා ගැනීමට…