විස්සයි විස්සේ පූර්ණ තරගාවලි ජයත් දකුණු අප්‍රිකානුවන්ට!

120

ශ්‍රී ලංකා – දකුණු අප්‍රිකා තෙවැනි විස්සයි විස්ස තරගයත් නිමාවට පත්වූයේ සත්කාරක දකුණු අප්‍රිකාවට ලකුණු 45ක පහසු ජයක් හිමිකර දෙමිනි. ඒ අනුව එක්දින සහ විස්සයි විස්ස තරගාවලි දෙකම නිමාවට පත්වූයේ ශ්‍රී ලංකාව පරාජයන් රැසක ගිල්වා දමමිනි. එහි බොහෝමයක් තරගවල ප්‍රධාන චූදිතයා බවට පත්වූයේ ඉතාමත් දියාරු ක්‍රීඩා රටාවක් ප්‍රදර්ශනය කළ ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා – දකුණු අප්‍රිකා තෙවැනි විස්සයි විස්ස තරගයත් නිමාවට පත්වූයේ සත්කාරක දකුණු අප්‍රිකාවට ලකුණු 45ක පහසු ජයක් හිමිකර දෙමිනි. ඒ අනුව එක්දින සහ විස්සයි විස්ස තරගාවලි දෙකම නිමාවට පත්වූයේ ශ්‍රී ලංකාව පරාජයන් රැසක ගිල්වා දමමිනි. එහි බොහෝමයක් තරගවල ප්‍රධාන චූදිතයා බවට පත්වූයේ ඉතාමත් දියාරු ක්‍රීඩා රටාවක් ප්‍රදර්ශනය කළ ශ්‍රී…