ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවෝ දෙවැනි දිනයේත් බැට කති

49
 

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ දෙවැනි දිනය අද (15) චීනයේ හුයිශෝ නුවර දී නිමා විය. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අද දිනයේ දී චීනය, තායිලන්තය හා සිංගප්පූරුවට එරෙහිව තරග තුනක් ක්‍රීඩා කළ අතර එම තරග තුනෙන්ම පරාජය විය.  ශ්‍රී ලංකාවට දෙවැනි දිනය අසුබයි! ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ දෙවැනි දිනය අද (15) චීනයේ හුයිශෝ නුවර දී නිමා විය. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අද දිනයේ දී චීනය, තායිලන්තය හා සිංගප්පූරුවට එරෙහිව තරග තුනක් ක්‍රීඩා කළ අතර එම තරග තුනෙන්ම පරාජය විය.  ශ්‍රී ලංකාවට දෙවැනි දිනය අසුබයි! ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි…