හිඳුණු ක්‍රීඩා අරමුදල දැල්පන්දු ලෝක කුසලානයට ගැටලුවක්?

43

ආසියානු ශූරියන් වන ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු කණ්ඩායම ජූලි මාසයේ එංගලන්තයේ ලිවර්පූල් හිදී පැවැත්වෙන දැල්පන්දු ලෝක කුසලානයට සහභාගී වීමට මේ දිනවල දැඩි කැපවීමකින් යුතුව පුහුණුවන්නේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරිනි තිලකා ජිනදාසගේ මග පෙන්වීම යටතේය. සිව්කොන් දැල්පන්දු සංග්‍රාමයකට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල් පන්දු කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා යොවුන් දැල් පන්දු කණ්ඩායම, මැලේසියාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු ශූරියන් වන ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු කණ්ඩායම ජූලි මාසයේ එංගලන්තයේ ලිවර්පූල් හිදී පැවැත්වෙන දැල්පන්දු ලෝක කුසලානයට සහභාගී වීමට මේ දිනවල දැඩි කැපවීමකින් යුතුව පුහුණුවන්නේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරිනි තිලකා ජිනදාසගේ මග පෙන්වීම යටතේය. සිව්කොන් දැල්පන්දු සංග්‍රාමයකට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල් පන්දු කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා යොවුන් දැල් පන්දු කණ්ඩායම, මැලේසියාව…