පිතිපෙළ කඩා වැටෙද්දී සිම්බාබ්වේ ග්‍රහණය දැඩිවෙයි

98

තරගාවලි ජයක් පිලිබඳ සුබ සිහින දකිමින් සිටි ශ්‍රී ලංකා පිළට මරු පහරක් එල්ල වූ දිනයක් ලෙස අද (29) හරාරේ හිදී ක්‍රියාත්මක වූ ටෙස්ට් තරගයේ තෙවැනි දිනය හැඳින්විය හැකිය.  ඒ ඊයේ තරග නිමාව දක්වාම 2-0ක තරගාවලි ජයක් ගැන සිතා සිටි ශ්‍රී ලංකාවට අද දිනය නිමා වනවිට ටෙස්ට් තරග පරාජයක අවදානමකට මුහුණ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තරගාවලි ජයක් පිලිබඳ සුබ සිහින දකිමින් සිටි ශ්‍රී ලංකා පිළට මරු පහරක් එල්ල වූ දිනයක් ලෙස අද (29) හරාරේ හිදී ක්‍රියාත්මක වූ ටෙස්ට් තරගයේ තෙවැනි දිනය හැඳින්විය හැකිය.  ඒ ඊයේ තරග නිමාව දක්වාම 2-0ක තරගාවලි ජයක් ගැන සිතා සිටි ශ්‍රී ලංකාවට අද දිනය නිමා වනවිට ටෙස්ට් තරග පරාජයක අවදානමකට මුහුණ…