අසේල ගුණරත්නත් අවුරුදු 23 ක්‍රීඩකයන්ගේ ගොඩට

2346

මෙම මස 06 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා පාකිස්තානයේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත නැගී එන ක්‍රීඩකයන්ගේ ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා නම් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා නැගී එන කණ්ඩායමේ නායකත්වය චරිත් අසලංකට පිරිනමා තිබේ. හේරත්ගේ අඩුව පුරවන්න සැරසෙන ඊළඟ වමතා – රොහාන් සංජය ලංකාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ලෝකයත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම මස 06 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා පාකිස්තානයේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත නැගී එන ක්‍රීඩකයන්ගේ ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා නම් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා නැගී එන කණ්ඩායමේ නායකත්වය චරිත් අසලංකට පිරිනමා තිබේ. හේරත්ගේ අඩුව පුරවන්න සැරසෙන ඊළඟ වමතා – රොහාන් සංජය ලංකාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ලෝකයත්…