ගෙවුනු දවස මැයි 24 – බහමාස් යන ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංචිතය

343
 

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුනු දවස”. රග්බි – සුදත් සහ නාලකට පුහුණුකාරීත්ව බහමාස් හි නාසාවූ නුවර දී පැවැත්වීමට නියමිත පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය යොවුන් තරගාවලියේ රග්බි තරග නියෝජනය කිරීම සඳහා සාමාජිකයින් 12 දෙනෙකුගෙන් යුතු සංචිතයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුනු දවස”. රග්බි – සුදත් සහ නාලකට පුහුණුකාරීත්ව බහමාස් හි නාසාවූ නුවර දී පැවැත්වීමට නියමිත පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය යොවුන් තරගාවලියේ රග්බි තරග නියෝජනය කිරීම සඳහා සාමාජිකයින් 12 දෙනෙකුගෙන් යුතු සංචිතයක්…