ගෙවුනු දවස මාර්තු 09 – එංගලන්තය ප්‍රථම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරයි

240
 

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”. ක්‍රිකට් දසුන් ශතකය ඉදිරියේ දැවී යයි අන්තර් පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (09) පැවති අතර ඒ අතුරෙන් ලකුණු 99ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් සමඟින් අර්ධ අවසන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”. ක්‍රිකට් දසුන් ශතකය ඉදිරියේ දැවී යයි අන්තර් පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (09) පැවති අතර ඒ අතුරෙන් ලකුණු 99ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් සමඟින් අර්ධ අවසන්…