ගෙවුණු දවස ජනවාරි 15 – ශ්‍රී ලංකා ඉනිමට පැතුම්ගෙනුත් තල්ලුවක්

97

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – පැතුම් ශ්‍රී ලංකාව බේරා ගැනීමේ සටනක සංචාරක අයර්ලන්ත A ක්‍රීඩකයන්ගේ ආඩම්බරකාරී ඉනිම ඉදිරියේ ඇන්ජලෝ ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා පළමු ඉනිම  වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ඉනිමක් ගොඩ නැගූව ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – පැතුම් ශ්‍රී ලංකාව බේරා ගැනීමේ සටනක සංචාරක අයර්ලන්ත A ක්‍රීඩකයන්ගේ ආඩම්බරකාරී ඉනිම ඉදිරියේ ඇන්ජලෝ ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා පළමු ඉනිම  වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ඉනිමක් ගොඩ නැගූව ද…