ගෙවුණු දවස ජනවාරි 15 – ශ්‍රී ලංකා ඉනිමට පැතුම්ගෙනුත් තල්ලුවක්

138
 

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – පැතුම් ශ්‍රී ලංකාව බේරා ගැනීමේ සටනක සංචාරක අයර්ලන්ත A ක්‍රීඩකයන්ගේ ආඩම්බරකාරී ඉනිම ඉදිරියේ ඇන්ජලෝ ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා පළමු ඉනිම  වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ඉනිමක් ගොඩ නැගූව ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – පැතුම් ශ්‍රී ලංකාව බේරා ගැනීමේ සටනක සංචාරක අයර්ලන්ත A ක්‍රීඩකයන්ගේ ආඩම්බරකාරී ඉනිම ඉදිරියේ ඇන්ජලෝ ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා පළමු ඉනිම  වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ඉනිමක් ගොඩ නැගූව ද…