රග්බි ක්‍රීඩකයින් ද කළු පැලඳ පිටියට පිවිසෙයි

204

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා දිනයේ දී සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය අයවලුන් සිහිපත් කරමින් මිනිත්තු දෙකක නිශ්ශබ්දතාවයක් ආරක්ෂා කරන්නට ඊයේ (02) ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ රග්බි කණ්ඩායමට කටයුතු කළේය. ශ්‍රී ලංකාවෙන් බාබේරියන්ස්ට හොඳ සංග්‍රහයක් අද (2) මැලේසියාවේ UPM ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණු ….. මැලේසියන් බාබේරියන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව මැලේසියාවේ දී පැවති සුහද තරගයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා දිනයේ දී සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය අයවලුන් සිහිපත් කරමින් මිනිත්තු දෙකක නිශ්ශබ්දතාවයක් ආරක්ෂා කරන්නට ඊයේ (02) ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ රග්බි කණ්ඩායමට කටයුතු කළේය. ශ්‍රී ලංකාවෙන් බාබේරියන්ස්ට හොඳ සංග්‍රහයක් අද (2) මැලේසියාවේ UPM ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණු ….. මැලේසියන් බාබේරියන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව මැලේසියාවේ දී පැවති සුහද තරගයක්…