ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්දියාවත් මට්ටු කරති

241

11 වන ආසියානු දැල්පන්දු තරගාවලියේ දෙවන වතාවටත් ලකුණු 100යේ සීමාව ඉක්මවා ගිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ ලකුණු 101-29ක් ලෙස ඉන්දියාවට දරුණු පරාජයක් අත්කරදීමට සමත් විය. B කාණ්ඩයෙන් තරග වදින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ කුසලාන ශූරතාවලියට පිවිසීමට සමත් වූ අතර තරගාවලිය සිංගප්පූරුවේ OCBC ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ.  චීන තායිපේ කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාවෙන් දැවැන්ත ප්‍රහාරයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

11 වන ආසියානු දැල්පන්දු තරගාවලියේ දෙවන වතාවටත් ලකුණු 100යේ සීමාව ඉක්මවා ගිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ ලකුණු 101-29ක් ලෙස ඉන්දියාවට දරුණු පරාජයක් අත්කරදීමට සමත් විය. B කාණ්ඩයෙන් තරග වදින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ කුසලාන ශූරතාවලියට පිවිසීමට සමත් වූ අතර තරගාවලිය සිංගප්පූරුවේ OCBC ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ.  චීන තායිපේ කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාවෙන් දැවැන්ත ප්‍රහාරයක්…