வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவும் இலங்கை கிரிக்கட்

1110
Sri Lanka Cricket disperse flood-aids worth millions

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவும் பணி இலங்கை கிரிக்கட்டால் கடந்த சனிக்கிழமை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வீடுகளுக்கு சென்று பாதிப்படைந்தவர்களின் வீட்டைச் சுத்தம் செய்யும் பணி இடம்பெற்றது. நிதானமான துடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது இலங்கை இவர்களது உதவும் பணியில் 3000ற்கும் அதிகமான உலர் உணவு, படுக்கை பொருட்கள் மற்றும் ஆடை அடங்கிய உதவிப் பொதிகள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டது. அத்தோடு மொத்தமாக 10,000 லீட்டர் கொள்ளளவு நீர் போத்தல்கள்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவும் பணி இலங்கை கிரிக்கட்டால் கடந்த சனிக்கிழமை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வீடுகளுக்கு சென்று பாதிப்படைந்தவர்களின் வீட்டைச் சுத்தம் செய்யும் பணி இடம்பெற்றது. நிதானமான துடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது இலங்கை இவர்களது உதவும் பணியில் 3000ற்கும் அதிகமான உலர் உணவு, படுக்கை பொருட்கள் மற்றும் ஆடை அடங்கிய உதவிப் பொதிகள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டது. அத்தோடு மொத்தமாக 10,000 லீட்டர் கொள்ளளவு நீர் போத்தல்கள்…