තරගාවලියේ තෙවන දිනයේ මූලික වටයේ තරග 6ක් පැවැත්වුණු අතර ඉන් තරග තුනක් හෙන්රි පේද්‍රිස් පැසිපන්දු පිටියේ දී පැවැත්විය. මෙම තරග වලින් ගුවන් හමුදා පිරිමි හා කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකම ජය ගැනීමට සමත් වීම විශේෂ සිදුවීමක් වූ අතර අනෙක් තරගයේ ජය කොළඹ දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායමට හිමිවිය.   Senior Nationals Basketball Championship 2017 |…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තරගාවලියේ තෙවන දිනයේ මූලික වටයේ තරග 6ක් පැවැත්වුණු අතර ඉන් තරග තුනක් හෙන්රි පේද්‍රිස් පැසිපන්දු පිටියේ දී පැවැත්විය. මෙම තරග වලින් ගුවන් හමුදා පිරිමි හා කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකම ජය ගැනීමට සමත් වීම විශේෂ සිදුවීමක් වූ අතර අනෙක් තරගයේ ජය කොළඹ දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායමට හිමිවිය.   Senior Nationals Basketball Championship 2017 |…