කොරියාව හමුවේ යොවුන් ඇතුන් කබලෙන් ලිපට වැටේ

170
 

ආසියානු වයස අවුරුදු 19න් පහළ රග්බි ශූරතාවලියේ සිය අවසාන තරගයෙන් ද ලකුණු 26-29ක් ලෙස කොරියාව හමුවේ අවාසනාවන්ත පරාජයක් ලැබූ ශ්‍රී ලංකා යොවුන් රග්බි කණ්ඩායම මෙවර තරගාවලියේ සියලුම තරග පරාජය වීම නිසා ලබන වසරේ දී ප්‍රධාන කාණ්ඩයෙන් පළමු කාණ්ඩය දක්වා පහළට ඇද වැටෙනු ඇත. චීන තායිපේ හමුවේ යොවුන් දළ ඇතුන් දණ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු වයස අවුරුදු 19න් පහළ රග්බි ශූරතාවලියේ සිය අවසාන තරගයෙන් ද ලකුණු 26-29ක් ලෙස කොරියාව හමුවේ අවාසනාවන්ත පරාජයක් ලැබූ ශ්‍රී ලංකා යොවුන් රග්බි කණ්ඩායම මෙවර තරගාවලියේ සියලුම තරග පරාජය වීම නිසා ලබන වසරේ දී ප්‍රධාන කාණ්ඩයෙන් පළමු කාණ්ඩය දක්වා පහළට ඇද වැටෙනු ඇත. චීන තායිපේ හමුවේ යොවුන් දළ ඇතුන් දණ…