පළමු තරගයේ නායකයා චන්දි; දෙවැනි තරගයේ නායකයා දිමුත්

1540

ශ්‍රී ලංකා එක්දින කණ්ඩායම් නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් හෙට (5) එංගලන්තය සමඟ පළමු පැවැත්වෙන පළමු පුහුණු තරගයේ ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ කණ්ඩායමේ නායකත්වයට පත්කර ඇත. එසේම දෙවන තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ වගකීම ලබා දී ඇත්තේ දිමුත් කරුණාරත්න වෙතයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දූෂණ අල්ලන්න ICCයෙන් මෙරටට පසුගිය ඉරිදා (30) ජාත්‍යන්තර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා එක්දින කණ්ඩායම් නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් හෙට (5) එංගලන්තය සමඟ පළමු පැවැත්වෙන පළමු පුහුණු තරගයේ ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ කණ්ඩායමේ නායකත්වයට පත්කර ඇත. එසේම දෙවන තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ වගකීම ලබා දී ඇත්තේ දිමුත් කරුණාරත්න වෙතයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දූෂණ අල්ලන්න ICCයෙන් මෙරටට පසුගිය ඉරිදා (30) ජාත්‍යන්තර…