වර්ෂාව හේතුවෙන් දෙවැනි පුහුණු තරගය අතහැර දමයි

317

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිගේ කණ්ඩායම අතර අද (06) කොළඹ පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දෙවැනි පුහුණු එක් දින තරගය කිසිදු පන්දුවක් නොයවා නතර කෙරුණි. එංගලන්ත ක්‍රීඩකයෝ පුහුණු තරගයේ දී ම ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු හඟවයි සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම හා සමඟ අද (05) කොළඹ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිගේ කණ්ඩායම අතර අද (06) කොළඹ පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දෙවැනි පුහුණු එක් දින තරගය කිසිදු පන්දුවක් නොයවා නතර කෙරුණි. එංගලන්ත ක්‍රීඩකයෝ පුහුණු තරගයේ දී ම ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු හඟවයි සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම හා සමඟ අද (05) කොළඹ…